Шарадалар

Шарада- табышмак. Табышмак итеп алынган сүзнең һәр кисәге мөстәкыйль сүз була ала.

 

Беренче иҗек- камышлы су,

Икенче иҗек чәчәк.

Икесен бергә китереп кушсаң,

Һәркем аны киячәк.

 

Бер иҗегем тамырларда агып йөри,

Икенчесе җир өстендә чабып йөри.

Табып, икесен бергә син дә кушаласың,

Аның белән һаваларда очаласың.

 

Суга салып чистартырга куша берсе,

Яз башындагы ай булыр икенчесе.

Әгәр икесен бергә китереп куша алсаң,

Килеп чыгар мәрхәмәтле кеше исеме.