Тизәйткечләр

1.Абагага бага-бага, башым бәрдем баганага.

 

2.Талга кунар бер тартар,

Ул тартарны тал тартыр,

Тартар басып талны тартыр,

Тал тартыр, тартар калкыр,

Тартар калкыр, тал тартыр.

 

3. Җиләк ,җиләк,җиләкләр,

Бик тиз тулмый чиләкләр.

Тулыр иде чиләге,

Юк бит аның җиләге.

 

4 .Җидегәндә җиде кыз,

Җиргә якын ул йолдыз.

Җиргә якын җидегәндә

Җиде йолдыз,җиде кыз.

 

5. Торма тора тырмада,

Торна төште тырмага.

Торма, торна, тырмада.

Торна, торма тырнама.

Тукта, тотыйм тырманы,

Торна туктап тормады.

Тотып торам тырманы,

Торна тишкән торманы.

 

6 .Тук, так, тук, так.

Тукмап, тукмап талса тукмак,

Тора туктап, гайрәт туплап.

Туктап, туктап туйса тукмак,

Тагын тукмат тук, так, тук, так.

 

7 .Мич башында биш мәче, биш мәченең биш башы.Биш мәченең биш башына ишелмәсен мич ташы.

 

8.Чыпчык, чыпчык, чык, чыпчык,

Чык-чык, кошчык, очып чык!