Тел турында мәкальләр

 Ана теле бер булыр.                       

Иле барның теле бар.     

Тел – күңел көзгесе.

 Ана теле бер булыр.                       

Иле барның теле бар.     

Тел – күңел көзгесе.

Тел күрке – сүз.

Әдәп башы – тел.      

Туган тел үзем өчен,  башка тел көнем өчен.    

 Алтыда белгән ана телен алтмышта онытмас.

Ананын; балага биргән иң зур бүләге - тел.

Инсафлының теле саф.

Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр.

Кешенең теле аңа дан да китерә ала, хурлык та китерә ала.

Телең белән фикер йөртмә, акылың белән фикер йөрт.

Авыздагы сүзгә син ия, авыздан чыккач, сүз ия.

Кулыңны, аннан бигрәк телеңне тый.

Татлы тел тимер капканы ачар.

Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек.

Туган телем – иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем.

Теле барлар халык булган, теле юк лар балык булган.