Логогрифлар

Логогриф-  табышмак ителгән сүздәге иҗекләрне, хәрефләрне икенче бер иҗек һәм хәрефләр белән алыштыру аркасында яки сүз эчендә урыннарын күчереп кую нәтиҗәсендә бүтән сүз килеп чыга.

 

Киң болында чабып йөрим,

Кешнәп дөнья тутырам.

Алдан бер хәрефен алсаң,

Күккә менеп утырам.

 

Эчендәге вак җимешен

һәркем яратып ашый.

Сүз ахырына бер а язсаң,

Дөнья яңгыратып шартлый.